Videá

Čo od materskej školy očakávate?


Pýtali sme sa na vaše očakávania týkajúce sa materských škôl: vzdelávanie, socializácia, hry, rozvoj motorických schopností, čo je podľa vášho názoru najdôležitejšie?

réžia: Stéphanie Letellier
úpravách: Clement Feld
réžia: Stéphanie Letellier