Ankety

Čo pomáha zosúladiť kariéru a rodinu?


Zosúladiť profesionálny a rodinný život, nie vždy ľahké! Váš šéf, váš manžel, vaši blízki, štát alebo sami ... podľa vás, kto vám môže alebo by mohol dovoliť, aby ste sa tam dostali? Je na vás, aby ste odpovedali!
Zajtra, po našom prieskume.

Podľa vás, umožniť ženám zosúladiť kariéru a rodinu, závisí predovšetkým ...

Zamestnávateľov. Manžel / manželka. Všetci príbuzní.Z štátu.

hlasovanie

<Výsledky>